Kom ud af specialesumpen

Specialet, bacheloropgaven og andre større opgaver kan være en stor mundfuld. Måske så stor at du ender i det, der kaldes en specialesump. Den kan jeg hjælpe dig med at komme ud af.

Der kan være mange årsager til at du havnet i specialesumpen. Ofte er problemet ikke det faglige. Du kan sagtens være dygtig rent fagligt og alligevel tvivle på dig selv og dine evner til at færdiggøre opgaven med et tilfredsstillende resultat. Tvivlen får dig måske til at udsætte arbejdet med opgaven, og når du endelig prøver at få nogle tanker ned på papiret, så kasserer du det igen. Intet af det du skriver, synes at lyde godt nok.

Når man er blokeret i en opgave, har man brug for noget hjælp til at få sat skub i processen igen. Det er her jeg kommer ind i billedet. Sammen får vi løsnet op for det der blokerer dig, så det kan ende med en færdigskrevet opgave. Jeg støtter dig undervejs, der hvor dit eget mod til at arbejde med opgaven svigter.

Kontakt mig for en at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig, eller læs videre.

Kom lettere igennem den svære proces

Det er udfordrende at skrive en stor opgave. I processen kommer mange til at spænde ben for sig selv ved ubevidst at opstille forhindringer eller gøre ting, der ikke er befordrende for en opgaveproces. Men hvorfor gør man det så? Og hvad skal der til for at bryde disse mønster?

Gennem en række samtaler hjælper jeg dig med at løsne op for dine blokeringer, så vi kan bryde de negative mønstre og få frigivet energi til det faglige arbejde. Du får desuden hjælp til at definere og fastholde sunde studievaner, der sikre en bedre arbejdsproces.

Hvor mange samtaler er der brug for?

Det er meget individuelt hvor meget der skal til for at komme godt videre i specialeprocessen eller opgaveskrivningen. Nogle studerende har cirka fem samtaler med mig, og andre finder det trygt at fortsætte samtalerne til opgaven er afleveret.

I sådan tilfælde overgår min rolle til at være “supplerende vilje” der hvor modet til at arbejde med opgaven svigter. Det vil sige at jeg hjælper dig med modigt at blive ved opgaven, også når det er svært. Sammen definerer vi opgavens næste og mest nødvendige skridt, og når tvivlen og lysten til at vige uden om melder sig, hjælper jeg dig med at gå igennem det der er fagligt svært, så der kan ske en fremadskriden i opgaven. Du kan læse mere om min rolle i artiklen “vær den supplerende vilje i skriftlige opgaver”.

Genkender du disse reaktioner?

At gå i stå fordi noget er fagligt svært er helt naturligt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår man går i stå på grund af det faglige og hvornår det handler om andre ting.

Hvis du genkender meget af det nedenstående fra dig selv, kan det være tegn på at du skal have noget hjælp. Overvej om du har brug for hjælp, hvis du:

 • Udsætter opgaven så tidsplanen skrider og usikkerheden bliver større
 • Laver overspringshandlinger, både relevante og irrelevante ting
 • Ikke kommet nogen vegne fordi du vil gøre teksten perfekt i første forsøg
 • Bliver ved med at indsamle viden og udsætter skriveprocessen
 • Sletter og skriver sætninger om og om igen fordi intet er godt nok
 • Ikke er i stand til at vurdere kvaliteten af dit eget arbejde
 • Vil for meget på én gang og taber overblikket
 • Tror ikke på dine evner til at færdiggøre opgaven
 • Gerne vil have andre til at skrive opgaven for dig
 • Beder om udsættelse eller får slet ikke afleveret
 • Er uselvstændig og beder om hjælp hele tiden
 • Undlader at bruge din vejleder tidligt nok i forløbet

Få hjælp af en erfaren ikke-faglig vejleder

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe studerende med de udfordringer der er relateret til et studieliv. Mit mangeårige arbejde har givet mig indsigt i de vanskeligheder der kan være forbundet med specialeskrivning og ikke mindst hvad der skal til for at få sætte skub i en god opgaveproces. Det handler nemlig ikke om hvilket fag du læser, men om din mentale tilgang til opgaven.

Her på hjemmesiden kan du finde mere viden om studierelaterede problemer, ligesom du kan læse mere om mig og lære mig lidt bedre at kende. Du kan også se andres omtale af mig og se klip fra tv-indslag på bl.a. DR1 og TV2, hvor jeg bl.a. har fortalt om eksamensangst.