At være sig selv – en udfordring i et studiemiljø

Dette blogindlæg handler om nogle af de udfordringer, elever kan støde på i et studiemiljø. Indlægget giver et bud på, hvorfor et stigende antal unge studerende får psykiske vanskeligheder – og hvorfor det kan være svært at “være sig selv”.

Flere unge opsøger professionel hjælp

Flere undersøgelser viser, at et stigende antal unge studerende kæmper med stress, angst og depressionstilstande, og at de i stigende grad opsøger professionel hjælp. Man kunne foranlediges til at tro, at de nævnte fænomener kun er noget, der hører voksenlivet til, men desværre er det også blevet en realitet for mange unge studerende rundt om på landets ungdoms- og videregående uddannelser.

Der kan naturligvis findes mange årsager til, at unge får psykiske problemer, men en væsentlig årsag er, at mange har svært ved “at være sig selv”. I mange af de samtaler, jeg har haft med unge studerende, kommer det frem, at man skal være noget mere, end den man er, for at føle sig god nok. Det er ikke nok at tage en uddannelse – man skal også have topkarakterer, have det rigtige studiejob, en populær kæreste, se godt ud og gå i det helt rigtige tøj – mens man gør det.

Det er altså ikke, hvem man er, men hvordan man fremstår, der er i fokus, ikke mindst i de digitale online-fællesskaber. Her iscenesætter de unge sig selv ud fra en forestilling om, hvordan de skal være for at opnå accept og popularitet blandt studiekammeraterne uden tilstrækkelig blik for de vanskeligheder, det kan medføre.

En hæmmende tilstand

Når afstanden mellem den person, man egentlig er, og den person man gerne vil være, bliver for stor, vil det udløse en indre spændingstilstand, der er hæmmende for den personlige livsførelse. Denne spændingstilstand er et udtryk for det byrdefulde, der ligger i at skulle leve op til mere, end den man er. Frygten for ikke at kunne leve op til idealkrav lurer i randen af bevidstheden og presser de unge urimeligt i en stræben efter at føle sig gode nok, populære nok og succesfulde nok.

Netop fordi personlighed ikke er en fastlagt størrelse, der skal opdages og realiseres, men en valgt mulig udgave af sig selv, kan unge studerende let komme i et misforhold til sig selv. Fordi unge mennesker gør sig forestillinger omkring sig selv, er det nemlig ikke ensbetydende med, at de i deres egen forestilling er på højde med sig selv. Der, hvor de unge ikke reflekterer realistisk, kan der ske det, at de mister blikket for deres egne begrænsninger og kommer til at anlægge krav og forventninger, der ikke er holdbare i forhold til, hvem de er, og hvad de kan.

Naturligvis skal unge studerende gøre sig forestillinger om, hvem de gerne vil være i bestræbelsen på at lægge en alen til deres egen vækst. Men som nævnt kan de spænde buen så hårdt, at de kommer på afstand af sig selv. Faren er nemlig, at de unge i konkurrence og sammenligning med andre, kommer til at anlægge en urealistisk målestok for sig selv. En målestok, som i sin intention skal sikre vedkommende bedst muligt, men som desværre for manges vedkommende vil vise sig at have den modsatte effekt.

At anlægge en realistisk målestok

De krav og idealer som de unge stræber efter at opfylde, foreligger som oftest ikke fuldt ud bevidste og artikulerede. De findes med andre ord i forskellige grader af klarhed, men uagtet graden af klarhed, så er de retningsgivende for den enkeltes liv og gøren. De idealer, som vi identificerer os med, fungerer som personlige sandheder, og hvis de ikke udfordres, eller hvis den personlige stillingtagen udebliver, så lever vi bevidstløs i en stræben, der ikke er god for os, og som i sidste instans kan føre til mistrivsel og psykiske vanskeligheder.

Udfordringen for de unge er at holde fast i sig selv, i et præstations- og konkurrencesamfund, hvor presset på den enkelte kan føles stort. Unge studerende skal med andre ord lære at anlægge en realistisk målestok uden at skulle sammenligne sig med andre. Slække på urimelige krav og investere kræfter i det, de selv definerer som trivselsgivende muligheder i deres liv.

Vi skal uddanne de studerende fagligt, men vi skal også sørge for at støtte dem i den personlige udviklingsproces, det er at være studerende. Unge studerende, som i særlig grad er undervejs med sig selv, har brug for kompetent støtte og sparring til at finde deres egen vej i en livsfase med mange udfordringer.