Mundtlig aflevering

Står du og tænker som elev, forældre eller lærer, “hvordan skal skoledagen forløbe sig i dag?,” så er du ikke alene.

Virtuel Reality med StudyMind

Coronavirusen har sat en stopper for undervisningen på alle landets uddannelsesinstitutioner. Nu modtager elever virtuel undervisning i form af videokonferencer samt en langt større anvendelse af skriftlige opgaver. Denne undervisningsform betyder, at elever ikke anvender deres mundtlige færdigheder i samme grad som før.

StudyMind har udviklet et Virtual Reality (VR) univers, hvor studerende kan træne mundtlige afleveringer i forbindelse med prøver, eksamen eller fremlæggelse i klasseværelset. Gennem appen StudyMind vil den virtuelle undervisning på skolerne kunne indkludere mundtlige afleveringsværktøjer med mulighed for at modtage individuel feedback.

Den studerende har mulighed for at udarbejde noter til oplæg, præsentere oplægget i VR-universet og sende lydfiler og noter til underviseren. Dette vil give underviseren et reelt indtryk af, hvordan elevernes mundtlige evner er i faget. Underviseren får også et solidt grundlag til at give individuel feedback til præsentationen. Eleven har således mulighed for at løfte sit mundtlige niveau uanset geografisk placering.

App til gruppearbejde

Udover at løfte det mundtlige niveau for den enkelte elev kan appen også anvendes til gruppearbejde. Elever kan inddeles i grupper, hvor de gennem videoopkald udarbejder et oplæg sammen. Kontakten er virtuel, men ikke desto mindre nærværende og inkluderende for alle elever. Efter udarbejdelse af eksempelvis en analyse, kan eleverne enkeltvis øve deres præsentation på StudyMind appen og derefter indsende materialet til læreren. Appen giver underviseren mulighed for at give individuel feedback til eleverne samt til gruppen som helhed.
Undervisning af vores unge skal ikke begrænses af, at coronavirus situationen har flyttet klasselokalet fra skolerne og ind i de danske hjem. Deler du samme holdning og ønsker du at lære mere om StudyMinds løsning og hvordan vi kan hjælpe dig, kan du kontakte os nederst på siden.