Lovende dansk startup henter millioner til VR-teknologi

Den danske startup StudyMind har udviklet en revolutionerende Virtual Reality (VR) løsning, der tackler præstationspres. Ved at træne i VR kan både studerende og jobsøgende kraftigt forbedre succesraten til mundtlige eksamener, jobsamtaler eller andre situationer, hvor præstationspres hyppigt forekommer. Med over 3 mio. kr. i seed-kapital fra Stig Myken og Vækstfonden kan iværksætterne fortsætte udviklingen af teknologien, der har nationalt og globalt potentiale.

Antallet af præstationspressede elever er desværre i kraftig vækst landet over. I følge Sundhedsstyrelsen, er andelen af studerende mellem 25 og 34 år, som oplever et højt stressniveau, steget fra 29% i 2013 til 41% i 2017, svarende til en årlig stigning på omkring 10%. Tallet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet der særligt vækker iværksætter af StudyMind, Anna Stelvigs, interesse, er procentdelen af studerende, der altid eller ofte oplever stresssymptomer i forbindelse med eksamen. Det ligger på 36% og repræsenterer den landsdækkende udfordring hos uddannelsesinstitutionerne, som StudyMind hjælper med at rette op på. Anna Stelvig uddyber, “Vores teknologi mindsker en stor byrde blandt elever samt jobsøgende, som giver dem selvtillid og overskud til at formidle deres faglige viden, i stedet for at panikke eller gå i baglås. Vi er derfor begejstrede over opbakningen fra vores investorer, der bringer kapital og mulighed for at udvide antallet af brugere, vi kan hjælpe. Jeg er overbevist om, at de bliver værdifulde ressourcer i vores arbejde med at forbedre produktet, samt yderlige udvide vores position på markedet. 

Denne vision har investor og akkrediteret business angel hos Vækstfonden Stig Myken fået øjnene op for. Myken er særligt kendt for at have solgt mobilselskabet Fullrate til TDC i 2009 for et beløb i nærheden af 400 mio. kr. Derudover stiftede han bredbåndsselskabet Hiper, der også blev solgt til TDC i 2018. Han arbejder nu med investeringer i unge selskaber og er en del af business angel programmet hos Vækstfonden.  

Stig Myken udtaler, “Det dygtige team bag StudyMind har et stærkt produkt, med globalt vækstpotentiale blandt studerende og arbejdssøgende.  Virksomheden har allerede en fin kundebase blandt danske uddannelsesinstitutioner og jobcentre og jeg ser frem til at understøtte StudyMinds videre udvikling på national og international skala. 

Fakta om StudyMind:

  • StudyMind er stiftet af parret Anna Stelvig og Lars Steffen Jensen
  • De udvikler og markedsfører tre apps, StudyMind, JobMind og StudieParat. 
    • Appen StudyMind tilbyder studerende tre værktøjer til at forbedre præsentationen af deres faglige viden: e-learning, noteværktøj og træning i VR. Her kan studerende øve sig i realistiske klassefremlæggelser eller gå til eksamen foran lærer og censor.
    • Appen JobMind tilbyder værktøjer og forløb, som gør arbejdssøgende veludrustet til deres jobsamtale. Produktet giver mulighed for at træne jobsamtalen i et realistisk VR-univers. 
    • Appen StudieParat tilbyder værktøjer og forløb, som får studerende lettere igennem studiet.
  • StudyMind har allerede en række større kunder, herunder Jobindex, Frederiksberg Kommune og uddannelsesinstitutioner såsom Niels Brock, Campus Vejle, VUC Storstrøm, CPH Business, N. Zahles, SOSU Østjylland