Omtale af vores app Eksamensparat i Psykolog Nyt

Omtalen kan findes på side 17