Viden om eksamensangst

Siden her giver dig bl.a. viden om, hvad eksamensangst er, hvordan det påvirker dig, og hvad du kan gøre ved det.

Af cand.mag. i psykologi Anna Stelvig, specialiseret i eksamensangst og kendt fra bl.a. DR1 og TV2 som eksamensangst-ekspert.

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst er den angst, der opstår i forbindelse med en eksamen. Det særlige ved en eksamen er, at du skal bedømmes af en censor og en vejleder. For de fleste studerende er dette at blive bedømt til en eksamen behæftet med en eller anden grad af nervøsitet eller spænding.

Den almindelige nervøsitet, også kaldet ”sommerfugle i maven”, kan være en fordel, idet den skærper din opmærksomhed, får dig til at anstrenger dig mere, og dermed yder en bedre indsats. Men for mange studerende er det desværre sådan, at nervøsiteten og spændtheden tipper over og bliver til eksamensangst.

Til forskel fra den almindelige nervøsitet, der kan fremme en præstation, er eksamensangst hæmmende for udførelsen og kan med tiden føre til vedholdende angstproblemer i forhold til eksamen.

Det er forskelligt fra person til person, hvor påvirket de bliver af eksamensangst. Men hvis den først har bidt sig fast, vil langt de fleste opleve eksamensangsten som en opslidende tilstand, der stjæler tid, fokus og energi. Hos nogle forringer angsten tillige præstationsevnen, med det resultat, at de ikke får vist, hvad de kan rent fagligt.

De fleste studerende med eksamensangst kender også til den frygt og usikkerhed, der er forbundet med at stille spørgsmål eller tale til større grupper af mennesker, eksempelvis i undervisningssammenhæng. Når angsten forhindrer dig i at deltage aktivt i undervisningen, har det uheldige konsekvenser. Du får fx ikke afklaret eventuelle spørgsmål, går glip af ny og brugbar viden og bruger alt for meget tid og energi på at undgå at blive spurgt, hørt eller set.

Hvordan opleves eksamensangst?

Der er glidende overgange mellem den almindelige nervøsitet og den egentlige eksamensangst. Men hvor den almindelige nervøsitet bedst beskrives som sommerfugle i maven, er eksamensangsten en langt voldsommere og mere hæmmende tilstand præget af bekymringer, indre uro og ubehag.

Eksamensangsten har både et psykisk og fysisk udtryk. De fleste studerende med eksamensangst er plaget af truende bekymringer og tvivl på sig selv, men kroppen reagerer også, fx med symptomer som anspændthed, indre uro, ondt i maven, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, hjertebanken, tørhed i munden og vejrtrækningsbesvær. Eksamensangst er en meget opslidende tilstand, fordi den invaliderer hele dit system. Både dine tanker, dine følelser, din krop og dine handlinger påvirkes af angsten med det resultat, at du udmattes og ikke kan præstere, som du plejer.

Hvornår viser eksamensangsten sig?

Det er forskelligt fra person til person, hvornår eksamensangsten viser sig.
For nogle studerende er eksamensangsten en trofast følgesvend, som de kan stille uret efter. Så snart eksamen kommer på dagsordenen, starter uroen og ubehaget. Der er nærmest tale om en kronisk ”eksamenstilstand”, hvor alt der knytter sig til eksamen, bliver forbundet med angst og ubehag. Det er først, når eksamen er overstået, og karakteren er givet, at angsten aftager og slipper sit jerngreb.

Hos nogle viser eksamensangsten sig først for alvor lige inden eksamenen. Timerne op til, og minutterne lige inden eksamenen, kan være utrolig lange og enerverende. For nogle kan ubehaget være så intenst, at det opleves som om, de helt mister kontrollen over den situation, de befinder sig i.

For nogle er eksamensangsten mere lunefuld, idet den kan komme og gå, uden at følge et egentlig mønster. Mange vil også være mere modtagelige for eksamensangst, hvis der foregår store omvæltninger i deres liv, som gør dem sårbare.

Hvor mange lider af eksamensangst?

Det er usikkert, hvor mange der lider af eksamensangst. Den store efterspørgsel efter professionel hjælp taler dog for, at der er tale om et voksende problem, som kalder på større interesse. Når man ikke ved, hvor mange der reelt lider af eksamensangst, hænger det blandt andet sammen med, at det er svært at afgrænse, hvornår der er tale om almindelig nervøsitet, og hvornår der er tale om decideret eksamensangst.
Det centrale er dog heller ikke, hvor mange, der lider af eksamensangst, men at der kan og skal gøres noget for de mennesker, der er besværet af det, og som kæmper med det i deres dagligdag.

​​​​​Hvem får eksamensangst?

Overvej følgende 4 påstande:

  • Jeg tror, at jeg skal prøve at bevise mit eget værd ved at være dygtig.
  • Jeg føler, at jeg skal være lidt bedre end min medstuderende for at være god nok i mine egne øjne.
  • Min selvfølelse eller tilfredshed med mig selv er i høj grad afhængig af, hvad jeg udretter på mit studie.
  • Jeg føler en indre tvang til at skulle præstere og udrette noget værdifuldt.

Alle kan i princippet blive ramt af eksamensangst, men forskningen peger på, at eksamensangst ofte forekommer hos personer, der har meget høje krav og forventninger til sig selv og gerne vil gøre det ”perfekt”. Der er naturligvis ikke noget galt med gerne at ville gøre det godt og stille krav til sig selv; det fremmer blot en engageret indsat. Men der kan opstår et problem, når disse krav ikke er realistiske.

Hvis du altid skal levere den perfekte præstation, hvis intet mindre end perfekt er godt nok, er det ikke underligt, at studerende segner under forventningsbyrden. Et studie byder på masser vanskeligheder, og at begå fejl er en del af læringsprocessen, når man skal dygtiggøre sig og lære nyt.

Når studerende er fanget i et net af urimelige krav og forventninger til sig selv, hænger det ofte sammen med en vaklende selvfølelse, altså en dybtliggende tvivl på sig selv. For at overleve denne tvivl, udvikler vi forskellige strategier. At ville være dygtig til en eksamen, kan være en af disse ubevidste strategier, der skal styrke vores grundlæggende selvværdsfølelse og tro på os selv.

Det giver næsten sig selv, at en strategi, der går ud på altid at gøre det perfekte, vil føre til angst og stress i forbindelse med en eksamen. Der er simpelthen alt for meget på spil. For disse studerende opleves det som om hele deres person er på ”prøve” og står og falder med censors bedømmelse.

Hvad er årsagerne til eksamensangst?

Som jeg har beskrevet i afsnittet ”Hvem får eksamensangst?” er tvivl og usikkerhed på sig selv kombineret med høje krav og forventninger ofte årsag til, at mange studerende havner i eksamensangstens negative spiral.

Det er dog en forklaring, der ikke dækker alle årsagerne til eksamensangst, og den kan ikke stå alene. Årsagerne til eksamensangst kan nemlig være mange og komplekse, og der findes ikke en enkelt forklaring på, hvorfor nogle synes, det er legende let, mens andre synes, det er svært, ja, ligefrem angstfremkaldende at gå til eksamen.

Men fortvivl ikke, for selv om årsagerne kan være mange og svære at få rede på, ved vi i dag fra forskningen en hel del om, hvad det er for metoder, der på kortere eller længere sigt kan afhjælpe eksamensangst og stress.

Hvor finder jeg mere viden om eksamensangst?

Min artikel i Psykolog Nyt Angst æder sjæle op går i dybden med angstens teoretiske aspekter.

Mere konkrete tips til at komme igennem eksamen med mindst mulig angst kan du f.eks. finde i mit blogindlæg 18 gode råd til en bedre mundtlig eksamen.

Se også StudyMinds Youtube-kanal, hvor jeg i en række videoer giver gode råd om eksamensangst.

​Hvad kan jeg gøre ved min eksamensangst?

Vil du have en masse gode råd til problemer i studielivet generelt og øvelser mod bl.a. eksamensangst, så overvej app’en Studieparat, hvor du får det hele samlet ét sted.

Du kan også få hjælp fra StudyMind, hvis du er interesseret i et gruppeforløb eller individuel rådgivning om eksamensangst.